Najlepšie technické riešenie pre separáciu kovového odpadu

V procese recyklácie a likvidácie tuhého odpadu zohráva osobitnú úlohu separačná fáza, tj extrakcia rôznych druhov nečistôt, nebezpečných častíc, cenných materiálov z odpadových frakcií pomocou špeciálnych zariadení. Na separáciu kovu sa používajú najmä magnetické separátory, s ktorými vás teraz trochu oboznámime, vďaka čomu možno zistíte, že mali byť súčasťou vašej výroby už veľmi dávno.

 

Typy a princíp činnosti magnetických separátorov

Princípom fungovania magnetického separátora je vytvorenie elektromagnetického poľa, ktoré k sebe priťahuje železné častice z inertnej hmoty. Teda čistí konkrétny materiál od kovových častíc, ktoré nie sú vo výslednom efekte potrebné.

 

Štruktúrne môžeme rozlišovať separátory najčastejšie na:

  • bubnové;
  • doskové;
  • a na magnety nad dopravník a iné.

Ich použitie záleží v prvom rade od materiálu, ktorý je triedený od kovového odpadu a potom samozrejme postupu, pri ktorom sa konkrétny materiál vyrába.

 

Riešenie pre nemagnetické kovy

V tomto prípade by sme vám odporučili použiť špeciálny Eddy current separátor, ktorý sa postará o čistotu nekovových materiálov, ako je napríklad papier, drevo alebo sklo. A z týchto surovín sa dajú oddeliť nemagnetické kovy, indukčným separátorom. Je to riešenie, ktoré by sa nedalo dosiahnuť klasickým separátorom.

 

Tento typ oddeľovača pracuje na princípe magnetických vírivých prúdov, ktoré dokážu dočasne nabiť nemagnetické kovy zhodným magnetickým nábojom, akým je tvorený aj tento separátor, následkom čoho sa tento odpad odhadzuje a triedi od nekovových materiálov.

 

Samozrejme, každý jeden proces a výroba by mala byť aj o bezpečnosti, preto by sme vám aj pri obsluhe týchto zariadení odporúčali používať pracovné rukavice. Spolu s konkrétnym separačným zariadením to bude pre vašu výrobu to najlepšie riešenie, stačí si len vybrať podľa materiálu, ktorý používate.