atlasy stare vydania


Contact Information
Contact p.kovac
€ 1.00
More Information

predam tieto atlasy, mapy a zemepisne knihy, viac foto mozem doposlet. Posielam aj na dobierku, viac foto doposlem :
-Historicky Atlas lV,Dejiny za slovodu narodu,Ust.spr.Geod a kartogr,za 4,4eur-chybaju strany textovbej castiu
-Demangeon A.:Zemepis sveta,Britske ostrovy r.1929,vydal dr.Oto Storch-Marien,tisk Graficke závody V&A Janata ua 12,4eur
-Sion Jules:Zemepis sveta,Monsunova Azie r.1931,Storch-Marein,Graf.zav V&A Janata za 12,4eur
-Maly atlas sveta 1 a 2.diel. vydala Sprava Geodesie Kartografie na SR Ba 1959,tl.SNP Rbk,2.vyd,15400ks,-len spolu za 7,9eur
-Skolsky zemepisny ATLAS,vydal St.Nakladatelstvi Ucebnic zavod Komenium Praha, a St.Nakladatelstvo B.Bystrica r.1951,za 5,1eur
-kapestani atlas sveta,vydala Ustr.sprava geodezie a kartografie r.1960,1.vyd. za 3,1eur
-Prehladny atlas sveta,Sl.kartografia 1990 za 3,1eur
- atlas afrika australie za 1eur
- atlas azia za 1eur
- Fleischmann G. Handelsgeographie fur offentliche handelsschulen, 2 teil,1930,Reichenberg Nordbohmischer Verlag Ges.m.h. za 3,1eur
- Europa a ZSSR ML 1983,1v,7500ks,Svoboda,za 2,2eur
- mapa CSSR politicka mapa,SlovKartografia 1982 za 1,1eur
- mapa jizdniho rad CSD 1971 za 1,1eur
- Prehledna mapa k medzinarodnim dalkovym spojum za 1,1eur
- Nove obzory 16, spolocnskovedny zbornik Slov.1974,Vychodoslov.vyd.KA za 4,2eur
- Nove obzory 24, spolocensky zborník vychodneho Slovenska 1982, Vychodosl.vyd.KA, Duklianske tlac.PO,za 4,2eur
- Rocenka Lide a Zeme 1961,naklad CsAV Praha za 2,1eur
- Sbornik Zemske mus.sp v Uzhorode,nakl.ZMS 1932 za 5,1eur
- Svet slovem obrazem mapu,r.1963,Mlada fronta,Nase vojsko,Smena,za 2,1eur
- Vesely Zd. Svet v kostce,r.1956,1.vyd.Nakl.Lidova demokracie Praha za 2,2eur
- Zemepisny sbornik SAV 1950,roc.ll,č.3,za 2,2eur
-Alberty, Cesty za poznanim, ed.nas kraj, Stredoslov.vydavat. r.1970, 1.vyd,2000ks,tlac.SNP BB,za 4,2eur
-Novotny J. Vira a veda o puvodu cloveka,ed.Popularne vzd.knihovna sv.Vl.,nakl.Ceskosl.akc.tiskarny Pr. r.1925,za 2,1eur prebal
-Cierna Lantayova Dg. O nove Madarsko, vyd.Veda SAV Ba, r.1973, SNP Mt,1.vyd,za 4,2eur

This Ad has been viewed 114 times.