Základy technickej fyziky a Dejepis pre 9. ročník


Contact Information
Contact Zuzana
€ 1.00
More Information

Predám knihy Základy technickej fyziky I, II a III od Horáka, Krupku a Šindelářa po 4,- eurá/ks a Dejepis pre postupný 9. ročník všeobecnovzdelávacích škôl za 4,- eurá.

This Ad has been viewed 34 times.