Zobraz inzerciu


Contact Information
Contact Mgr. Tatiana Gajdošová
0944221851
Slovensko
Navštívte stránku
€ 8.00
More Information
Prekladateľka a korektorka v odbore angl. jazyk ponúka kvalitné a promptné preklady a korektúry textov zo všetkých odborov a oblastí - bez obmedzení, čo sa týka zamerania textu. Všetky informácie sú dostupné na web stránke uvedenej pri inzeráte!
Ceny: preklad - 1 NS = 8E
korektúra vrátane návrhu opravy chýb - 1 NS = 4E
Pozn.: NS = normostrana = 1800 znakov vrátane medzier
This Ad has been viewed 114 times.